Icke medfödda funktionsvariationer

Beroende på vilken form av funktionsvariation du har varierar det förstås om det går att drabbas av den eller inte. Vissa former av funktionsvariationer går bara att födas med, däremot går det att drabbas av en uppsjö av andra. Nedan hittar du information om några funktionsvariationer som inte är medfödda.

Fysiska funktionsvariationer

Att drabbas av fysiska funktionsvariationer händer inte bara äldre. Även om risken att exempelvis drabbas av artros i ditt knä ökar med åldern. Vem som helst kan råka ut för en livsomvälvande olycka en helt vanlig dag på väg till jobbet.

Andra fysiska funktionsvariationer som kan drabba vem som helst är olika syn- eller hörselskador. Det drabbar inte bara den som är med om en olycka utan du kan drabbas på andra sätt också. Till exempel vittnar många lärare om att de drabbats av olika hörselskador genom sitt jobb. Experterna menar att det skulle kunna bero på att de under lång tid befunnit sig i påfrestande miljöer. Det samma gäller för dem som jobbat på bullriga fabriker eller liknande.

Det som är viktigt att komma ihåg är att det finns hjälp och stöd att få. Det gäller både om du har en medfödd funktionsvariation eller om du drabbas under livets gång. Det är verkligen inte fel att be om hjälp, snarare tvärtom.

Psykiska funktionsvariationer

En av vår tids största och mest spridda sjukdomar är utmattningsdepression, det är en sjukdom som kan drabba vem som helst oavsett ålder. Du måste inte leva en extremt stressad eller pressad livsstil för att drabbas utan det finns andra orsaker också. I vårt dagliga liv utsätts vi för tusentals intryck varje dag, samtidigt som vår hjärna är programmerad att hantera en bråkdel av den. Vi har ungefär samma hjärna som de som levde för ett sekel sedan, men utsätter den för helt andra påfrestningar.

Vilka jobb finns tillgängliga för människor med funktionshinder?

Dagens samhälle har blivit alltmer anpassat för människor som har ADHD och funktionshinder. Det finns till exempel lagar och regler som gör det enklare för människor att leva ett bra liv i Sverige. Ett av de största problemen är dock att man kan ha svårt att hitta jobb. Vilken typ av jobb man kan få beror helt och hållet på vilken typ av funktionsnedsättning man har. Om man exempelvis har en funktionsnedsättning som innefattar att man sitter i rullstoll kan det vara bra att titta närmre på administrativa jobb. Det kan exempelvis handla om jobb på en begravningsbyrå i receptionen, varpå lova begravningsbyrå kan vara ett bra alternativ att titta på. Således kommer denna artikel att gå igenom olika jobb som finns tillgängliga för personer med funktionshinder och vilka stöd som finns.

Administrativa jobb

Att arbeta när man har funktionshinder är något av det viktigaste som finns. När det handlar om administrativa jobb finns det möjlighet att jobba i olika typer av receptioner eller som stöd till olika personer. Det kan exempelvis handla om att man jobbar på en begravningsbyrå och hanterar olika typer av pappersarbete vilket gör det enklare för människor att hantera kunderna. Genom att agera som företagsstöd kan man då också få en mycket viktig roll inom organisationen.

Hur kan man få stöd för att hitta jobb?

Det finns en mängd olika typer av stöd vid anställning av människor med funktionshinder. Det kan också vara bra att kolla med olika typer av föreningar och intresseorganisationer som hjälper funktionshindrade. Det finns exempelvis organisationer som stödjer människor med specifika funktionshinder. Exempelvis om man har problem med hörseln finns det en organisation för människor med hörselskada i Sverige. Genom att vara med i dessa grupper kan man få värdefull information om vilka typer av yrken man kan titta närmre på.