Arbetsförmedlingen och funktionsnedsättningar

Arbetsförmedlingen erbjuder hjälp för att komma ut eller komma tillbaka till arbetsmarknaden igen och de har särskilda stöd för dem som har någon form av funktionshinder. Först gäller det att ta reda på vilken förmåga som är nedsatt och vad det innebär och sedan gäller det att hitta en praktik eller en anställning som fungerar.

Hjälp och stöd

Arbetsförmedlingens webbsida kan du läsa om vilken hjälp som går att få och hur länge det gäller. Oftast gäller stödet ett år och därefter är det kommun och Försäkringskassa som tar över.

Du kan få stöd för att lättare komma ut i arbetslivet och detta kan vara i form av olika hjälpmedel, personliga stöd som följer med på möten och intervjuer eller till och med ekonomiskt bidrag till den som anställer dig. Du kan få hjälp med att hitta ett jobb och att föra en dialog med arbetsgivaren när det gäller anpassning av arbetsplatsen och arbetstiderna.

För den som behöver tydliga instruktioner, bygga upp rutiner eller extra stöd finns Samhall som skapar arbete för människor i behov av extra anpassning av arbetsmiljö eller arbetsuppgifter. Samhall har som mål att deras anställda ska gå vidare till andra arbetsgivare på sikt och de är således en sluss ut i arbetslivet för många.