Skapa en inkluderande arbetsplats

En bra arbetsplats bör kunna erbjuda alla sina anställda möjligheter att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Detta inkluderar även folk med olika typer av funktionshinder. Det finns en mängd saker du kan göra för att arbetsplatsen ska vara tillgänglig för alla. Många av dessa, som till exempel bra belysning, är dessutom positiva även för folk utan funktionshinder.

Gör en medarbetarundersökning

Det är inte alla funktionshindrade som kräver sin rätt. Vissa vet inte vad de har rätt till. Vissa vill inte vara till besvär. Det kan då vara bra att vara proaktiv som arbetsgivare och faktiskt fråga dem hur de upplever arbetsplatsen. Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan du fånga upp alla eventuella synpunkter och besvär från den här gruppen och sedan åtgärda dem. Att göra regelbundna medarbetarundersökningar är givetvis bra för alla, men kanske särskilt för folk som inte är 100% normfungerande.

En inkluderande arbetsplats är mer effektiv

Utöver den mänskliga dimensionen, att alla har rätt att finnas och ha samma möjligheter, finns det också effektivitetsvinster att dra genom att ordna en bra och anpassad arbetsmiljö. Alla gynnas av att arbetsplatsen har bra ljus. Om du ser till att ha verktyg på plats för att kunna jobba en del hemifrån kommer du underlätta livspusslet för alla. Om du installerar rullstolsramper kommer även hjulburna kunder kunna komma och besöka er. Genom att faktiskt förbereda för så många möjligheter du kan har du också ett bättre rekryteringsläge. Det vore surt om du hittar en perfekt medarbetare men så behöver hen tacka nej för att du snålat med armaturerna.