Skapa en inkluderande arbetsplats

En bra arbetsplats bör kunna erbjuda alla sina anställda möjligheter att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Detta inkluderar även folk med olika typer av funktionshinder. Det finns en mängd saker du kan göra för att arbetsplatsen ska vara tillgänglig för alla. Många av dessa, som till exempel bra belysning, är dessutom positiva även för folk utan funktionshinder.

Gör en medarbetarundersökning

Det är inte alla funktionshindrade som kräver sin rätt. Vissa vet inte vad de har rätt till. Vissa vill inte vara till besvär. Det kan då vara bra att vara proaktiv som arbetsgivare och faktiskt fråga dem hur de upplever arbetsplatsen. Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan du fånga upp alla eventuella synpunkter och besvär från den här gruppen och sedan åtgärda dem. Att göra regelbundna medarbetarundersökningar är givetvis bra för alla, men kanske särskilt för folk som inte är 100% normfungerande.

En inkluderande arbetsplats är mer effektiv

Utöver den mänskliga dimensionen, att alla har rätt att finnas och ha samma möjligheter, finns det också effektivitetsvinster att dra genom att ordna en bra och anpassad arbetsmiljö. Alla gynnas av att arbetsplatsen har bra ljus. Om du ser till att ha verktyg på plats för att kunna jobba en del hemifrån kommer du underlätta livspusslet för alla. Om du installerar rullstolsramper kommer även hjulburna kunder kunna komma och besöka er. Genom att faktiskt förbereda för så många möjligheter du kan har du också ett bättre rekryteringsläge. Det vore surt om du hittar en perfekt medarbetare men så behöver hen tacka nej för att du snålat med armaturerna.

Att arbeta med funktionshindrade

Det kan vara en utmaning för både den som ska arbeta med funktionshindrade och den som behöver hjälp om det inte finns en genomtänkt arbetsmodell att utgå ifrån. Socialstyrelsen och kommunerna formulerar mål och måluppfyllelse, men vårdaren kan behöva veta en hel del om den funktionshindrades individuella situation.

En behovsanalys är direkt nödvändig för att arbetet ska kunna skötas både säkert och funktionellt. Det viktigaste är att den funktionshindrades behov blir tillgodosedda och att det inte finns utrymme för någon form av diskriminering. För att verkligen förstå kundens behov kan kommunen använda sig av tjänster från lime-technologies.com där behovsanalysen är en uppskattad modell som ger en klar och tydlig bild av den funktionshindrades utmaningar, behov och önskemål.

Det finns redan handlingsplaner på plats enligt lag för att se till att kommunen kan leverera säker vård på ett tryggt sätt. Behovsanalysen kan dock bidra med en överskådlig och genomtänkt strategi för att lägga upp, definiera och analysera såväl nuläget som framtida åtgärder tillsammans med den funktionshindrade. Delaktighet och insyn är viktiga ledord som gör att vårdtagaren känner sig involverad och sedd. Behovsanalysen tillsammans med övriga åtgärder och dokumentation kan ge vårdare och omvårdnadschefer metoder och verktyg för att förbättra verksamheten ytterligare.

Få hjälp av elektriker som funktionsnedsatt

Oavsett om man är funktionsnedsatt eller ej, behöver man anlita elektriker om man behöver göra något med elen hemma.
Det finns stora risker med att hantera elektricitet och därför måste man veta vad man sysslar med. Vissa saker får man dock göra själv, som att byta proppar och glödlampor till exempel. Men utöver det bör man skaffa hjälp.

Det finns många elektriker runt om i landet och man gör bäst i att anlita en i sin egen närhet. Bor man exempelvis i Huddinge ska man alltså vända sig till elektriker som arbetar i det området och Clas fixare skickar Huddinges elektriker om man anlitar elektriker via dem. Dock finns det många andra elektriker i exempelvis Huddinge som man kan vända sig till för att få hjälp. Det är en fördel att jämföra elektriker innan man anlitar en så att man får ett så bra pris som möjligt för tjänsterna.

Säker vård för funktionshindrade

Enligt Statistiska Centralbyrån har 36 % av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Även funktionshindrade behöver vård och genomgår plastikkirurgi av olika orsaker, som av estetiska eller funktionella skäl. För att säkerställa en god vård för alla medborgare behöver vården och vårdinformationen fungera även för de som har någon form av funktionshinder.

För säker plastikkirurgi finns möjligheten att vända sig till Motiva Anatomical som erbjuder anatomiska implantat. Här prioriteras patientens säkerhet, med fixeringsflikar som håller implantaten på rätt plats. Motiva erbjuder kontakt med kirurger som har lång erfarenhet, även av patienter som har särskilda behov på grund av olika funktionshinder.

Motverka diskriminering

Funktionshindrade personer har rätt till lika god vård som övriga medborgare, men tyvärr upplever många med funktionsvariationer diskriminering i samhället. Ett vanligt problem är otillgänglighet, som trösklar, trappor, tunga dörrar och andra svårigheter att ta sig in i lokaler. Även vården behöver anpassas till olika funktionshinder. Information om plastikoperationer och eftervård bör göras tillgänglig för personer med nedsättning i syn och hörsel och på andra områden.

Tillgängligheten behöver också höjas på webben, med en logisk struktur på hemsidor och möjlighet att navigera på alternativa sätt. En stor kontrast mellan bakgrund och text är nödvändig, och alternativa beskrivande texter på bilder. Videoinnehåll bör vara textat, så att hörselskadade kan ta till sig innehållet. Detta är särskilt viktigt inom vården, där personer som ska genomgå plastikoperationer behöver en utförlig information kring vad de kan förvänta sig vid ingreppet. Tyvärr är många webbplatser som tillhör vårdgivare fortfarande inte tillräckligt anpassade för personer med funktionshinder, vilket måste åtgärdas för att ge en jämlik vård för alla.

Funktionsnedsättning, funktionshinder och handsprit

Att hitta ett meningsfullt jobb när man har funktionshinder behöver inte vara svårt. Givetvis beror det på vilken funktionsnedsättning du har. Men oavsett om den är av fysisk eller psykisk natur kan det vara klokt att använda handsprit med tryck eftersom det hjälper mot både bakterier och en del virus. Även människor utan funktionshinder kan behöva handsprit med tryck för att hålla händerna rena. Det är inte alltid det finns tillgång till tvål och vatten, då är det mycket värt att kunna använda handsprit med tryckpump.

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning betraktas som ett handikapp, detta gäller även en fysisk sådan. Funktionsnedsättningar och funktionshinder kan vara både medfödda och förvärvade samt av övergående eller bestående natur. Oavsett vilket så är det viktigt att ha rena händer, inte minst om du arbetar inom vården. Att införskaffa handsprit med tryck är viktigt för att hålla bakterier och virus borta från både dig och dem du träffar.

SaaS-lösningar – ett jobb för dig med funktionshinder

Jobb och fritidsaktiviteter är viktigt för alla människor. Att vara funktionshindrad behöver inte innebära att du inte kan klara dig själv eller ha ett normalt arbete. Allt beror naturligtvis på vilken funktionsnedsättning du har. En fysisk nedsättning sätter självklart käppar i hjulen om du ska arbeta som hantverkare eller röra mycket på dig i jobbet. Men du kan även ha andra funktionsnedsättningar som inte direkt försvårar för dig yrkesmässigt. Att arbeta med SaaS-lösningar kan vara idealiskt för dig som kanske sitter i rullstol, har hörselnedsättning eller har en diagnos som dock inte är en funktionsnedsättning utan bara en bokstavskombination. SaaS-lösningar uppfinns framför datorn och betyder hållbar utveckling på dataspråk, med andra ord software as a service.

Hållbar utveckling för alla människor

Med hållbar utveckling menar man alla branscher. Och inom SaaS betyder det att du prenumererar på en datalösning snarare än att installera den på datorn. Detta är också bra för dig som utvecklar dessa lösningar men inte är kapabel att åka ut och installera på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Många med funktionsnedsättningar är dock väldigt intelligenta så de lyckas utmana IT-branschen och skapa fantastiska möjligheter för framtiden, bland annat inom hållbar utveckling och SaaS med mera.

Allmänt om funktionsnedsättningar

Diskriminering av funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta har samma rättigheter som andra människor. Tyvärr blir de ofta exkluderade i offentliga sammanhang. Vanligaste typen av diskriminering är otillgänglighet. Ibland behövs hjälp av juridisk expertis.

Advokathjälp för funktionsnedsatta

Den som har rörelsehinder och till exempel sitter i rullstol råkar ofta ut för trappor, steg, trösklar och tunga dörrar. Risken finns att lokaler blir omöjliga att ta sig in i på egen hand. Att anpassa lokaler för de med funktionshinder kostar i regel mycket pengar. Inte sällan är enda sättet att snabba på förändringen att inleda en rättslig process. Verksamheten kan också anlita en advokat offentlig upphandling och se till att få ett fördelaktigt kontrakt.

Hur visar sig diskrimineringen?

Ett problem är att diskriminering av funktionsnedsatta ofta sker omedvetet. Utan tillräcklig kunskap om behoven hos människor med funktionshinder är det lätt att diskriminera dem oavsiktligt. Ur ett lagligt perspektiv krävs dock ingen avsikt för att det ska räknas som diskriminering. Oavsett om det handlar om offentlig upphandling eller något annat juridiskt område, kan det vara klokt att låta en jurist utreda frågan. Sedan 1 januari 2015 anses otillgänglighet vara en grund för diskriminering. Det gäller inte enbart fysiska platser, utan även webbplatser bör göras tillgängliga så att de fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Allmänt om funktionsnedsättningar

Kroppsmedvetenhet eller kroppsfixering?

Psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland unga vuxna under senare år och kan visa sig i tillstånd av depression eller ångestsyndrom. Vad denna ökning beror på är osäkert men forskningen har visat att kvinnor som väljer att jämföra sin kropp med andra kvinnors kroppar riskerar att utveckla exempelvis ätstörningar. När en kvinna (eller man) utvecklar ett ohälsosamt förhållningssätt till den egna kroppen brukar detta kallas kroppsfixering, medan en kvinna som har ett sunt förhållningssätt till sin kropp kan kallas kroppsmedvetenhet.

Kroppsmedvetenhet

Du kan öka ditt välbefinnande med ökad kroppsmedvetenhet med en förankring i nuet och inte fastna i tankar. Genom att du till exempel riktar uppmärksamhet på din andning och din kropp kommer du lättare kunna uppfatta signaler såsom stress, oro, smärta eller trötthet. Med ökad kroppsmedvetenhet förbättrar du även din självkännedom och får en ökad förmåga att kunna ta hand om dig själv och din hälsa. Det finns olika avslappningsövningar eller avspänningsövningar som kommer att hjälpa dig skapa ett inre lugn och ge din kropp en bättre muskulär balans samt öka din mentala energi. Dessa övningar kan vara till stor hjälp när du drabbas av stress, ångest eller panik.

Kroppsuppfattning

Vår kroppsuppfattning kan vara negativ, positiv eller mitt emellan. Det har visat sig att kvinnor som till exempel styrketränar stärker sin kroppsuppfattning och mår bättre med sitt utseende. Men även om du mår bra med din kropp kan det hända att du inte är nöjd med dina bröst. Bröst blir till exempel inte större med träning utan tvärtom, de kan bli mindre eftersom de består av fettvävnad. Om du funderar på att göra en professionell, säker och trygg bröstoperation med ett vackert och naturligt resultat är Akademikliniken ett mycket bra val. Det kan handla om att förändra storlek och form på dina bröst eller återställa utseendet efter viktminskning eller graviditet. När du genomgår en bröstoperation hos Akademikliniken får du alltid råd samt hjälp av en certifierad och erfaren plastikkirurg som kommer att skräddarsy operationen efter din anatomi, önskemål och behov. Akademikliniken använder implantat av högsta kvalitet för att ge ett naturligt och vackert resultat som du kommer att bli mycket nöjd med.

Kroppsfixering

När en kvinna (eller man) drabbas av kroppsfixering innebär det att personen ser fel och problem med sin egen kropp och fixerar sina tankar på sin kropps utseende. Många gånger är denna kroppsuppfattning osann och förvriden och personen upplever exempelvis sig själv som tjock men är i verkligheten oerhört smal. En stark fixering av hur den egna kroppen ser ut kan leda till mycket negativa och ibland väldigt allvarliga konsekvenser. Överdriven kroppsfixering kan orsaka ätstörningar (anorexi eller bulimi) som ofta kombineras med hårda kostvanor (ortorexi) samt överdriven träning. Dessa allvarliga tillstånd av kroppsfixering kan i värsta fall leda till döden.

Fritidsaktiviteter är viktigt för alla

Det är viktigt för alla människor att kunna ägna sig åt aktiviteter som känns roliga och som ger ett mervärde. Fritidsaktiviteter är bra för allas välmående, inklusive personer som har en funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningar kan se väldigt olika ut och det viktiga är att hitta aktiviteter som passar för just dig och som du tycker är trevliga. Att plantera, odla och påta i en trädgård är en fritidsaktivitet som många tycker ger mycket. Det är också något som går att göra hemma. På wexthuset.com finns massor med olika fröer att beställa om du vill testa på odling. Det går att odla på flera olika sätt och på wexthuset.com hittar du allt du kan tänkas behöva för att komma igång med odlingen, oavsett om du ska odla på en balkong eller i en trädgård. Om du är nybörjare på odling och plantering kan du även få matnyttig information på wexthuset.com.

Odla tillsammans med någon likasinnad

Att odla är en bra fritidssysselsättning men det är även bra för hälsan i stort, speciellt att vara utomhus och odla. Det är stärkande för både kropp och själ att hålla på med växter. Om du dessutom påtar i en trädgård får du bra vardagsmotion. Det viktiga när det kommer till odling är att du inte börjar i för stor skala, utan trappa hellre upp när du har blivit mer bekväm och fått tillräckligt med kunskap. Det kan vara trevligt att odla tillsammans med någon. Om du har en funktionsnedsättning som är ett hinder för vissa saker kan du försöka hitta en likasinnad person att odla tillsammans med.

Ta hjälp med att hitta rätt fritidsaktivitet

Oavsett om du gillar odling eller inte är det viktigt att hitta en fritidssysselsättning som känns givande. Utgå ifrån dina behov och dina förutsättningar när du ska hitta en bra aktivitet. Fundera över vad du kan tänka dig att göra och testa sedan lite olika aktiviteter tills du hittar något roligt. Ta hjälp av personer i din närhet när du ska hitta bra aktiviteter. Våga även be om hjälp för att kunna utföra aktiviteten om det behövs.

När du blir äldre blir världen yngre

Allteftersom vi blir äldre kan det kännas som om världen krymper. Ny teknik, ny filosofi och andra sätt att hantera saker blir del av en vardag vi inte riktigt känner igen. Dessutom kan du som blir äldre drabbas av rörelseinskränkningar och funktionshinder. Men hur blir livet enklare?

Det finns mycket du kan göra för att hålla dig ajour med vad som händer runt omkring dig. Du kan lyssna på nyheter och gå med i en ny digital kurs för att ta reda på hur den senaste mobiltelefonen fungerar. Men framför allt måste du vilja och vara nyfiken på samhällets förändringar. Samtidigt vet de flesta att livet som pensionär inte alltid är enkelt. Många lever på mycket lite pengar och får nya läkare varje gång de känner av krämpor – något som också känns av i plånboken. Idag hittar du som är äldre dock en och annan pensionärsrabatt hos olika hemsidor och företag som du kan dra nytta av både när du shoppar men också när du behöver ett nytt elavtal med mera.

Blogg för pensionärer

Jajamän, det är inte bara unga som bloggar om allt möjligt intressant (och ointressant). Idag finns det även nyfikna och riktigt mogna människor som ger sig i kast med att starta bloggar och inte bara berätta om sina liv utan också för att lära andra äldre personer hur man kan tänka när man börjar bli gammal och världen krymper.

Håll dig frisk

Som äldre är det lättare att bli sjuk och råka ut för rörelseinskränkning och även att bli funktionshindrad. Det viktigaste du kan göra är att hålla dig frisk, träna och äta hälsosamt. Gå ihop ett gäng pensionärer eller var noga med att cykla till affären. Överansträng dig inte men var noga med att röra på dig. Och du – var så glad som möjligt.