SaaS-lösningar – ett jobb för dig med funktionshinder

Jobb och fritidsaktiviteter är viktigt för alla människor. Att vara funktionshindrad behöver inte innebära att du inte kan klara dig själv eller ha ett normalt arbete. Allt beror naturligtvis på vilken funktionsnedsättning du har. En fysisk nedsättning sätter självklart käppar i hjulen om du ska arbeta som hantverkare eller röra mycket på dig i jobbet. Men du kan även ha andra funktionsnedsättningar som inte direkt försvårar för dig yrkesmässigt. Att arbeta med SaaS-lösningar kan vara idealiskt för dig som kanske sitter i rullstol, har hörselnedsättning eller har en diagnos som dock inte är en funktionsnedsättning utan bara en bokstavskombination. SaaS-lösningar uppfinns framför datorn och betyder hållbar utveckling på dataspråk, med andra ord software as a service.

Hållbar utveckling för alla människor

Med hållbar utveckling menar man alla branscher. Och inom SaaS betyder det att du prenumererar på en datalösning snarare än att installera den på datorn. Detta är också bra för dig som utvecklar dessa lösningar men inte är kapabel att åka ut och installera på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Många med funktionsnedsättningar är dock väldigt intelligenta så de lyckas utmana IT-branschen och skapa fantastiska möjligheter för framtiden, bland annat inom hållbar utveckling och SaaS med mera.

Allmänt om funktionsnedsättningar