Diskriminering av funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta har samma rättigheter som andra människor. Tyvärr blir de ofta exkluderade i offentliga sammanhang. Vanligaste typen av diskriminering är otillgänglighet. Ibland behövs hjälp av juridisk expertis.

Advokathjälp för funktionsnedsatta

Den som har rörelsehinder och till exempel sitter i rullstol råkar ofta ut för trappor, steg, trösklar och tunga dörrar. Risken finns att lokaler blir omöjliga att ta sig in i på egen hand. Att anpassa lokaler för de med funktionshinder kostar i regel mycket pengar. Inte sällan är enda sättet att snabba på förändringen att inleda en rättslig process. Verksamheten kan också anlita en advokat offentlig upphandling och se till att få ett fördelaktigt kontrakt.

Hur visar sig diskrimineringen?

Ett problem är att diskriminering av funktionsnedsatta ofta sker omedvetet. Utan tillräcklig kunskap om behoven hos människor med funktionshinder är det lätt att diskriminera dem oavsiktligt. Ur ett lagligt perspektiv krävs dock ingen avsikt för att det ska räknas som diskriminering. Oavsett om det handlar om offentlig upphandling eller något annat juridiskt område, kan det vara klokt att låta en jurist utreda frågan. Sedan 1 januari 2015 anses otillgänglighet vara en grund för diskriminering. Det gäller inte enbart fysiska platser, utan även webbplatser bör göras tillgängliga så att de fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Allmänt om funktionsnedsättningar