Skapa en inkluderande arbetsplats

En bra arbetsplats bör kunna erbjuda alla sina anställda möjligheter att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. Detta inkluderar även folk med olika typer av funktionshinder. Det finns en mängd saker du kan göra för att arbetsplatsen ska vara tillgänglig för alla. Många av dessa, som till exempel bra belysning, är dessutom positiva även för folk utan funktionshinder.

Gör en medarbetarundersökning

Det är inte alla funktionshindrade som kräver sin rätt. Vissa vet inte vad de har rätt till. Vissa vill inte vara till besvär. Det kan då vara bra att vara proaktiv som arbetsgivare och faktiskt fråga dem hur de upplever arbetsplatsen. Genom att genomföra en medarbetarundersökning kan du fånga upp alla eventuella synpunkter och besvär från den här gruppen och sedan åtgärda dem. Att göra regelbundna medarbetarundersökningar är givetvis bra för alla, men kanske särskilt för folk som inte är 100% normfungerande.

En inkluderande arbetsplats är mer effektiv

Utöver den mänskliga dimensionen, att alla har rätt att finnas och ha samma möjligheter, finns det också effektivitetsvinster att dra genom att ordna en bra och anpassad arbetsmiljö. Alla gynnas av att arbetsplatsen har bra ljus. Om du ser till att ha verktyg på plats för att kunna jobba en del hemifrån kommer du underlätta livspusslet för alla. Om du installerar rullstolsramper kommer även hjulburna kunder kunna komma och besöka er. Genom att faktiskt förbereda för så många möjligheter du kan har du också ett bättre rekryteringsläge. Det vore surt om du hittar en perfekt medarbetare men så behöver hen tacka nej för att du snålat med armaturerna.

Att arbeta med funktionshindrade

Det kan vara en utmaning för både den som ska arbeta med funktionshindrade och den som behöver hjälp om det inte finns en genomtänkt arbetsmodell att utgå ifrån. Socialstyrelsen och kommunerna formulerar mål och måluppfyllelse, men vårdaren kan behöva veta en hel del om den funktionshindrades individuella situation.

En behovsanalys är direkt nödvändig för att arbetet ska kunna skötas både säkert och funktionellt. Det viktigaste är att den funktionshindrades behov blir tillgodosedda och att det inte finns utrymme för någon form av diskriminering. För att verkligen förstå kundens behov kan kommunen använda sig av tjänster från lime-technologies.com där behovsanalysen är en uppskattad modell som ger en klar och tydlig bild av den funktionshindrades utmaningar, behov och önskemål.

Det finns redan handlingsplaner på plats enligt lag för att se till att kommunen kan leverera säker vård på ett tryggt sätt. Behovsanalysen kan dock bidra med en överskådlig och genomtänkt strategi för att lägga upp, definiera och analysera såväl nuläget som framtida åtgärder tillsammans med den funktionshindrade. Delaktighet och insyn är viktiga ledord som gör att vårdtagaren känner sig involverad och sedd. Behovsanalysen tillsammans med övriga åtgärder och dokumentation kan ge vårdare och omvårdnadschefer metoder och verktyg för att förbättra verksamheten ytterligare.

Få hjälp av elektriker som funktionsnedsatt

Oavsett om man är funktionsnedsatt eller ej, behöver man anlita elektriker om man behöver göra något med elen hemma.
Det finns stora risker med att hantera elektricitet och därför måste man veta vad man sysslar med. Vissa saker får man dock göra själv, som att byta proppar och glödlampor till exempel. Men utöver det bör man skaffa hjälp.

Det finns många elektriker runt om i landet och man gör bäst i att anlita en i sin egen närhet. Bor man exempelvis i Huddinge ska man alltså vända sig till elektriker som arbetar i det området och Clas fixare skickar Huddinges elektriker om man anlitar elektriker via dem. Dock finns det många andra elektriker i exempelvis Huddinge som man kan vända sig till för att få hjälp. Det är en fördel att jämföra elektriker innan man anlitar en så att man får ett så bra pris som möjligt för tjänsterna.

SaaS-lösningar – ett jobb för dig med funktionshinder

Jobb och fritidsaktiviteter är viktigt för alla människor. Att vara funktionshindrad behöver inte innebära att du inte kan klara dig själv eller ha ett normalt arbete. Allt beror naturligtvis på vilken funktionsnedsättning du har. En fysisk nedsättning sätter självklart käppar i hjulen om du ska arbeta som hantverkare eller röra mycket på dig i jobbet. Men du kan även ha andra funktionsnedsättningar som inte direkt försvårar för dig yrkesmässigt. Att arbeta med SaaS-lösningar kan vara idealiskt för dig som kanske sitter i rullstol, har hörselnedsättning eller har en diagnos som dock inte är en funktionsnedsättning utan bara en bokstavskombination. SaaS-lösningar uppfinns framför datorn och betyder hållbar utveckling på dataspråk, med andra ord software as a service.

Hållbar utveckling för alla människor

Med hållbar utveckling menar man alla branscher. Och inom SaaS betyder det att du prenumererar på en datalösning snarare än att installera den på datorn. Detta är också bra för dig som utvecklar dessa lösningar men inte är kapabel att åka ut och installera på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Många med funktionsnedsättningar är dock väldigt intelligenta så de lyckas utmana IT-branschen och skapa fantastiska möjligheter för framtiden, bland annat inom hållbar utveckling och SaaS med mera.

Allmänt om funktionsnedsättningar

Diskriminering av funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta har samma rättigheter som andra människor. Tyvärr blir de ofta exkluderade i offentliga sammanhang. Vanligaste typen av diskriminering är otillgänglighet. Ibland behövs hjälp av juridisk expertis.

Advokathjälp för funktionsnedsatta

Den som har rörelsehinder och till exempel sitter i rullstol råkar ofta ut för trappor, steg, trösklar och tunga dörrar. Risken finns att lokaler blir omöjliga att ta sig in i på egen hand. Att anpassa lokaler för de med funktionshinder kostar i regel mycket pengar. Inte sällan är enda sättet att snabba på förändringen att inleda en rättslig process. Verksamheten kan också anlita en advokat offentlig upphandling och se till att få ett fördelaktigt kontrakt.

Hur visar sig diskrimineringen?

Ett problem är att diskriminering av funktionsnedsatta ofta sker omedvetet. Utan tillräcklig kunskap om behoven hos människor med funktionshinder är det lätt att diskriminera dem oavsiktligt. Ur ett lagligt perspektiv krävs dock ingen avsikt för att det ska räknas som diskriminering. Oavsett om det handlar om offentlig upphandling eller något annat juridiskt område, kan det vara klokt att låta en jurist utreda frågan. Sedan 1 januari 2015 anses otillgänglighet vara en grund för diskriminering. Det gäller inte enbart fysiska platser, utan även webbplatser bör göras tillgängliga så att de fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Allmänt om funktionsnedsättningar