Fördomar

Omvärlden har sedan urminnes tider haft mycket fördomar om människor med funktionsnedsättningar. Det är vanligt att höja rösten när det pratas med en rörelsehindrad, som om det förutsätts att bara för att en person sitter i rullstol hör han eller hon dåligt eller har svårt att förstå vad som sägs. Det är också vanligt att tro att alla som har diagnosen ADHD blir arga för ingenting och kommer att börja slå sönder allt omkring sig om personen inte stryks medhårs.

Ordet funkofobi infördes i Svenska Akademiens Ordlista år 2015 via en kampanj från Förbundet Unga Rörelsehindrade. Förbundet hoppas med införandet att det ska lyfta medvetandet om fördomar och diskriminering och att det ska bli lättare att bekämpa detta när det finns ett ord för det.

Integriteten är viktig

Många personer med olika typer av funktionsnedsättningar upplever dagligen att de inte blir tagna på allvar eller att de glöms bort på grund av sina funktionshinder. Att bli behandlad som om du hade en utvecklingsstörning när du bara inte har möjlighet att stå på fötterna, eller lider av grav ångest är inte bara störande, utan det är diskriminerande. Att bli förbisedd hela tiden kan dessutom leda till depression och nedstämdhet. Integriteten är också viktig på andra sätt, en person som inte själv kan ta hand om sig och klara alla dagliga sysslor på egen hand behöver hjälp, vare sig huvudet är med eller inte. Att vara högst medveten om omvärlden och samtidigt behöva hjälp med intimhygien kan vara svårt både för den som hjälper och den som tar emot hjälpen.

Att bemöta funktionshindrade

Kanske blir du som icke funktionsnedsatt lite besvärad av att prata med någon som har funktionshinder. En situation kan lätt uppstå ombord på bussen eller tåget eller i vilken affär som helst. Bemöt människan som du själv skulle vilja bli bemött, med helt vanlig respekt och folkvett, varken mer eller mindre. Att börja särbehandla och överdriva hjälp och bemötande är också ett sätt att diskriminera och göra stor sak av det hela, vilket är helt onödigt. Ber någon dig om hjälp och du inte vet hur du ska hjälpa, för att du inte har erfarenhet av att exempelvis hantera en rullstol eller rollator så var inte rädd för att fråga hur du ska ge hjälpen. Säg till exempel “javisst, jag hjälper dig gärna, men du får instruera mig hur jag ska göra”. Svårare än så är det faktiskt inte.