Säker vård för funktionshindrade

Enligt Statistiska Centralbyrån har 36 % av befolkningen någon form av funktionsnedsättning. Även funktionshindrade behöver vård och genomgår plastikkirurgi av olika orsaker, som av estetiska eller funktionella skäl. För att säkerställa en god vård för alla medborgare behöver vården och vårdinformationen fungera även för de som har någon form av funktionshinder.

För säker plastikkirurgi finns möjligheten att vända sig till Motiva Anatomical som erbjuder anatomiska implantat. Här prioriteras patientens säkerhet, med fixeringsflikar som håller implantaten på rätt plats. Motiva erbjuder kontakt med kirurger som har lång erfarenhet, även av patienter som har särskilda behov på grund av olika funktionshinder.

Motverka diskriminering

Funktionshindrade personer har rätt till lika god vård som övriga medborgare, men tyvärr upplever många med funktionsvariationer diskriminering i samhället. Ett vanligt problem är otillgänglighet, som trösklar, trappor, tunga dörrar och andra svårigheter att ta sig in i lokaler. Även vården behöver anpassas till olika funktionshinder. Information om plastikoperationer och eftervård bör göras tillgänglig för personer med nedsättning i syn och hörsel och på andra områden.

Tillgängligheten behöver också höjas på webben, med en logisk struktur på hemsidor och möjlighet att navigera på alternativa sätt. En stor kontrast mellan bakgrund och text är nödvändig, och alternativa beskrivande texter på bilder. Videoinnehåll bör vara textat, så att hörselskadade kan ta till sig innehållet. Detta är särskilt viktigt inom vården, där personer som ska genomgå plastikoperationer behöver en utförlig information kring vad de kan förvänta sig vid ingreppet. Tyvärr är många webbplatser som tillhör vårdgivare fortfarande inte tillräckligt anpassade för personer med funktionshinder, vilket måste åtgärdas för att ge en jämlik vård för alla.