Värk i kroppen

Värk i kroppen är luddiga symptom som kan bero på en mängd olika sjukdomar. Det kan vara psykiska orsaker, fästingburna orsaker, förslitningar, autoimmuna sjukdomar och mycket mer. Det kan ta tid att få rätt diagnos om du går med värk i kroppen som inte kan härledas till ett specifikt trauma.

Reumatism

Reumatism är ett samlingsnamn och här ingår sjukdomar som artros och reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Ungefär en miljon människor i Sverige har någon typ av reumatisk sjukdom i varierande grad. Det är inte endast leder och skelett som drabbas, det är även bindväv, kärl, lungor och hjärta som kan råka illa ut. De reumatiska sjukdomarna uppkommer av många olika anledningar, men ofta handlar det om en inflammation från första början. Immunförsvaret reagerar på fel sätt och istället för att bilda antikroppar som ska skydda kroppen, angriper kroppen sig själv. Kroppen blir alltså allergisk mot sig själv, enkelt uttryckt. Detta skadar och bryter ner kroppen och livslång antiinflammatorisk medicinering väntar den drabbade. Med rätt medicinering och träning kan livet i många fall fortsätta nästan som vanligt men det kan också ske en klar funktionsnedsättning av vissa delar av kroppen så att anpassning och hjälpmedel kan behövas för att underlätta vardag och arbete.

Andra smärtsjukdomar som finns är fibromyalgi som ofta ger led- och muskelvärk. Man tror idag att detta till stor del utlöses av stress och psykisk stress som sänker immunförsvaret vilket skapar inflammationer överallt.

Motioneram

Det kan kännas väldigt svårt att hålla igång när kroppen gör ont hela tiden, men faktum är att det är nyttigt. Rörelse får kroppen att må bättre och hålla sig starkare, och på så sätt sakta ner sjukdomsförloppet.