Ångest

Ångest är en naturlig känsla men kan i överdos skapa problem för individen som lever med det. Det är en känsla av stark oro, rädsla och nervositet, och i vissa fall kan det bli funktionshindrande genom att begränsa individens liv i vissa situationer eller miljöer.

Ångest kan vara bra

Det finns flera typer av ångest och det ses oftast som något felaktigt psykiskt besvär. Ångest har en viktig del i människans historia och överlevnad, eftersom det var med hjälp av ångest som hot i omgivningen uppmärksammades och det blev därför lättare att överleva och rusta för framtiden för att undvika samma situation igen. Ångest kan även vara ett tecken på att något i närmiljön inte stämmer, en ohållbar livssituation till exempel och då ge kraft nog att förändra livsvillkoren.

När ska man söka hjälp?

När ångesten, fobierna eller paniken påverkar ditt liv negativt så att vardagen inte fungerar är det dags att söka hjälp. Om du inte klarar av att bryta din ångest med andningsövningar, avslappningsövningar eller om du har bestående sömnproblem är det också bra att söka hjälp och strategier för att lära dig hantera detta. Psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi kan hjälpa, och det finns ångestdämpande mediciner som kan underlätta vardagen. Kom bara ihåg att ångest oftast inte är farligt, utan endast väldigt obehagligt.