Stöd hos Försäkringskassan

Om du inte kan jobba på grund av en funktionsnedsättning, eller om du har begränsad arbetsförmåga till följd av funktionsnedsättning eller sjukdom kan du få hjälp, stöd och ersättning från Försäkringskassan. Det är inget som du helt automatiskt får, utan det krävs läkarutlåtande, läkarintyg och utredningar.

Kolla upp vad du har rätt att söka

Din ålder och din typ av funktionsnedsättning påverkar vad du kan få för hjälp och ersättningar.

För dig som drabbas av funktionsnedsättning som blir permanent men inte hindrar dig från att jobba deltid kan Försäkringskassan betala ut sjukersättning på deltid. Det gör att du blir kompenserad för den tiden du inte kan arbeta och klarar förhoppningsvis av att försörja dig ändå.

Det är ganska viktigt att du kollar upp om du är berättigad till bostadstillägg om du har låg inkomst, eftersom det vanliga bostadsbidraget inte gäller för ensamma vuxna utan endast för barnfamiljer. Behöver du gå till tandläkaren kan det vara bra att veta om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag och om du behöver en bil kan du kanske ha rätt att ansöka om bilstöd för vuxna. Detta innebär att du får ekonomisk hjälp att anpassa din bil utifrån dina förutsättningar.