Stöd till anhöriga

Om du som anhörig till en person med en intellektuell funktionsnedsättning, eller annan funktionsnedsättning, står för den större delen av vården hemma kan du kanske behöva lite avlastning. Det kan du få genom både LSS och Socialtjänstlagen.

Från och med 2009 blev SoL tydligare och skärptes. Tidigare hette det att kommunerna “bör” ge anhörigstöd men sedan 10 år tillbaka heter det att de “ska”. Kommunen är alltså skyldig att kunna erbjuda anhörigstöd till barn och vuxna i hemmet. Märk väl att detta gäller vuxna som sköter sitt barn, vuxna barn som sköter sin förälder och även syskon till den som är funktionsnedsatt.

Vilket stöd kan du få?

  • Ekonomisk ersättning för att väga upp förlorad arbetsinkomst.
  • Avlösning i olika former som exempelvis personlig assistent eller stöd/kontaktperson till den funktionsnedsatta.
  • Hjälp i hemmet eller i boendet.
  • Olika hjälpmedel och utbildning.
  • Enskilda samtal och gruppsamtal för anhöriga. Att prata med andra i liknande situation kan vara en lättnad och ett sätt att byta tankar och erfarenheter.

Du har även möjlighet att få information om vilken rätt och möjlighet du har till olika stöd- och hjälpinsatser, information om sjukdomen, funktionsnedsättningen, förlopp och prognos,