Studera med funktionsnedsättning

Har du eller någon i din närhet en funktionsnedsättning och ska börja studera? Då är det viktigt att ta reda på vilka valmöjligheter du som student kan ta del av för att lyckas med dina studier. Idag finns det flera myndigheter som man kan vända sig till för att rådfråga om stöd och ersättning, så att du kan få den hjälp du behöver för att klara av din studietid och få en avklarad examen.

[IMAGE=eg9WmvepyGWG.jpg]

Beroende på om du börjar grundskolan, gymnasiet eller universitetet kan stöden och ersättningen variera. Här kommer några tips på vad som kan vara nyttiga att veta om under studietiden.

[IMAGE=bmBNREbNhP9e.jpg]

Berättigad stöd

[IMAGE=fFWfaldBW76N.jpg]

Varje elev med funktionsnedsättning är berättigad extra stöd i skolan, såväl som ekonomisk och pedagogisk hjälp. Beroende på vilka funktionsnedsättningar det rör sig om kan du under din studietid få speciella stödmedel som användning av en dator istället för att skriva med papper och penna. Ha en stödpedagog vid din sida under lektionstid som hjälper dig med bland annat stödanteckning vid föreläsningar, problemlösning vid uppgifter och liknande.

Andra stödmedel du med funktionsnedsättning kan ansöka om är en förändrad studietakt, ekonomisk ersättning och andra hjälpmedel som gör att du får en optimal undervisning som hjälper dig att klara av din utbildning.

Ta hjälp av privatlärare

Om du anser att studiehjälpen inte är tillräcklig eller vill ha ytterligare hjälp vid sidan av skolan finns det flera privatlärare som arbetar med läxhjälp och kan, beroende på vad som passar dig bäst, komma hem till dig och hjälpa dig med studierna eller ha privata lektioner online.

Ekonomisk ersättning vid funktionsnedsättning

Som tidigare nämnt kan du, beroende på vad för typ av funktionsnedsättning du besitter, ha rätt till att ansöka om högre studieersättning. Vid funktionsnedsättning av hörsel- och rörelser kan man ansöka om RG-bidrag. Detta bidrag gäller främst för dig som inte längre bor hemma hos dina föräldrar men studerar på gymnasienivå eller högre. Har man istället språkliga funktionsnedsättningar kan man ansöka om TUFF-ersättning, vilket innefattar en personlig tolk som hjälper till med teckenspråk.

Efter avslutad utbildning kan du även ansöka om ekonomiskt stöd hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessa myndigheter kan också hjälpa till med anpassade utbildningsformer som hjälper dig med funktionshinder komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Förändrad studietakt

Om du upplever studietakten som ett stort problem för att du ska kunna klara av dina studier kan du begära långsammare studietakt. Det innebär att du får mer tid på dig att utföra samma uppgifter som dina klasskamrater, men under ett längre tidsförlopp. Dock krävs det att du uppfyller CSN:s kriterier för att det här medlet ska kunna tillämpas. Exempelvis kan du med dyslexi få studera en utbildning på 75 % studietakt men behålla studiestöd för en heltidsutbildning.