Yrkesliv och funktionsnedsättning

Att vara anställd och ha en funktionsnedsättning kan medföra en hel del funktionshinder på jobbet. Kollegor som inte tänker på medarbetarnas funktionsnedsättningar kan bli ett stort funktionshinder, exempelvis vinka till någon som inte ser så bra eller ropa till folket i korridoren men inte tänka på att Stina i kontoret till vänster inte hör.

Utanförskap

Att firmafesten eller kompetensutvecklingen förläggs på ställen som inte är tillgängliga för rörelsehindrade kan skapa en kraftig känsla av utanförskap. Det är vanligt med olika typer av teambuilding på jobbet, och ibland sker detta i form av äventyr och upplevelser som kräver full rörlighet eller energi. Du som festfixare eller personalansvarig måste tänka på vilka eventuella hinder personalen har och ta hänsyn till det om hela personalstyrkan ska kunna samlas på ett och samma ställe.

Arbetsplatsen

Nästan alla funktionsnedsatta upplever olika problem på arbetsplatsen de jobbar på. Är det inte kollegornas bemötande så är det arbetsmiljön och dålig anpassning. Det kan vara en så enkel sak som att kaffebryggaren är otillgänglig i sitthöjd, höga trösklar eller toaletter som är för små eller utan extra handtag och stöd. Om en medarbetare på jobbet drabbas av någonting som medför en funktionsnedsättning kan alla i gänget behöva ställa om sig när personen kommer tillbaka från rehabiliteringen. Det kan vara svårt att acceptera att kollegan är förändrad eller inte kan göra precis alla uppgifter längre, men det är ännu svårare att acceptera för den som har drabbats av en funktionsnedsättning och som måste förhålla sig till den nya verkligheten och samtidigt orka med arbetet.

Känna tillhörighet

Att tillhöra något är viktigt för de allra flesta människor. Att känna gemenskap och delaktighet i något meningsfullt, så som ett arbete ofta är. Människor som har gått i pension får ofta en känsla av att inte vara behövda längre, och det kan bli så med tillkomna funktionsnedsättningar också. Verka för gemenskapen, för allas bästa.