Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada innebär att en skada på hjärnan har inträffat efter födseln. Skadan är alltså inte medfödd. För barn under två år definieras det oftast som Cerebral Pares, CP-skada. En hjärnskada innebär inte automatiskt en nedsatt intelligens, något som många kanske tror.

Förvärvad hjärnskada drabbar ungefär 70 000 personer i landet varje år, och cirka 80 % av de drabbade får lindriga hjärnskador. De resterande 20 % får måttliga eller svåra hjärnskador vilket kan berättiga stöd enligt LSS.

Vad kan orsaka en förvärvad hjärnskada?

Det finns många saker som kan orsaka detta. Stroke, trauma mot huvudet i samband med en olycka, vissa sjukdomar och liknande. Hur en hjärnskada yttrar sig beror på vilken del av hjärnan som har skadats. Många symptom kan vara tillfälliga eller övergående med hjälp av rehabilitering och träning, som till exempel tal, motorik och balans, eller minne och andra kognitiva förmågor. Efter en stroke kan det ofta krävas lång och omfattande rehab, men många strokedrabbade kan återgå till sina jobb.

En hjärnskada kan även yttra sig som hjärntrötthet, dåligt fokus, humörsvängningar, sömnproblem, svårt att tolka och sortera intryck, aggression och yrsel. Det här hör till kategorin osynliga funktionsnedsättningar som kan vara svåra att se och förstå för alla inblandade.