Studera med funktionsnedsättning

Har du eller någon i din närhet en funktionsnedsättning och ska börja studera? Då är det viktigt att ta reda på vilka valmöjligheter du som student kan ta del av för att lyckas med dina studier. Idag finns det flera myndigheter som man kan vända sig till för att rådfråga om stöd och ersättning, så att du kan få den hjälp du behöver för att klara av din studietid och få en avklarad examen.

[IMAGE=eg9WmvepyGWG.jpg]

Beroende på om du börjar grundskolan, gymnasiet eller universitetet kan stöden och ersättningen variera. Här kommer några tips på vad som kan vara nyttiga att veta om under studietiden.

[IMAGE=bmBNREbNhP9e.jpg]

Berättigad stöd

[IMAGE=fFWfaldBW76N.jpg]

Varje elev med funktionsnedsättning är berättigad extra stöd i skolan, såväl som ekonomisk och pedagogisk hjälp. Beroende på vilka funktionsnedsättningar det rör sig om kan du under din studietid få speciella stödmedel som användning av en dator istället för att skriva med papper och penna. Ha en stödpedagog vid din sida under lektionstid som hjälper dig med bland annat stödanteckning vid föreläsningar, problemlösning vid uppgifter och liknande.

Andra stödmedel du med funktionsnedsättning kan ansöka om är en förändrad studietakt, ekonomisk ersättning och andra hjälpmedel som gör att du får en optimal undervisning som hjälper dig att klara av din utbildning.

Ta hjälp av privatlärare

Om du anser att studiehjälpen inte är tillräcklig eller vill ha ytterligare hjälp vid sidan av skolan finns det flera privatlärare som arbetar med läxhjälp och kan, beroende på vad som passar dig bäst, komma hem till dig och hjälpa dig med studierna eller ha privata lektioner online.

Ekonomisk ersättning vid funktionsnedsättning

Som tidigare nämnt kan du, beroende på vad för typ av funktionsnedsättning du besitter, ha rätt till att ansöka om högre studieersättning. Vid funktionsnedsättning av hörsel- och rörelser kan man ansöka om RG-bidrag. Detta bidrag gäller främst för dig som inte längre bor hemma hos dina föräldrar men studerar på gymnasienivå eller högre. Har man istället språkliga funktionsnedsättningar kan man ansöka om TUFF-ersättning, vilket innefattar en personlig tolk som hjälper till med teckenspråk.

Efter avslutad utbildning kan du även ansöka om ekonomiskt stöd hos arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Dessa myndigheter kan också hjälpa till med anpassade utbildningsformer som hjälper dig med funktionshinder komma ut snabbare på arbetsmarknaden.

Förändrad studietakt

Om du upplever studietakten som ett stort problem för att du ska kunna klara av dina studier kan du begära långsammare studietakt. Det innebär att du får mer tid på dig att utföra samma uppgifter som dina klasskamrater, men under ett längre tidsförlopp. Dock krävs det att du uppfyller CSN:s kriterier för att det här medlet ska kunna tillämpas. Exempelvis kan du med dyslexi få studera en utbildning på 75 % studietakt men behålla studiestöd för en heltidsutbildning.

Att arbeta när man har funktionshinder

Alla personer behöver tjäna pengar på ett eller annat sätt. I många fall kan man som funktionshindrad eller om man har en funktionsnedsättning få olika former av bidrag men det kan trots allt vara roligt eller skönt att ha något att göra, i alla fall under de dagar man orkar. Många tror att man inte kan arbeta om man har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Det är dock inte helt sant. Vissa arbeten kan vara svåra eller olämpliga medan andra går alldeles utmärkt att utföra.

[IMAGE=cGa2L6cO78JW.jpg]

Arbeta med bilar

[IMAGE=e1D3bxboVGmW.jpg]

Även om man har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder kan det vara fullt möjligt att köra bil och att arbeta med dem. När det gäller billyftar och liknande kan man ställa in dem så att de passar den som ska arbeta med bilen. Det innebär att man också kan arbeta med bilar om man sitter i rullstol till exempel. Om man har ett fysiskt funktionshinder kan det till en början vara svårt att göra tyngre lyft och att göra flera saker samtidigt men det är i regel en vanesak.

[IMAGE=cWqEWudmqCil.jpg]

Andra yrkesområden som fungerar

Det finns också en hel del andra yrken som fungerar om man har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Att arbeta i affär går i regel bra, lika så att arbeta med olika kontorsuppgifter. Det kan också gå att arbeta som kock eller på annat sätt syssla med matlagning. Om man sitter i rullstol bör dock bänkarna vara lagom höga, annars kan problem uppstå.

När det gäller arbetet är det inte alltid precis lika viktigt vad man gör, utan huvudsaken är att man får komma ut och träffa andra människor och kanske får möjlighet att tjäna lite extra pengar. Om man söker efter lediga jobb i Malmö kan det vara klokt att ha de här sakerna i åtanke. Man bör inte låta sig tyngas ner av sitt funktionshinder. Man är inte lika med sin funktionsnedsättning; ju mer man lär känna den, desto fler arbetsuppgifter kan man i regel utföra.

Ridlärare med funktionshinder

Om man har ett funktionshinder går det alldeles utmärkt att hålla på med hästar. Det finns till exempel ryttare som tävlar på hög nivå med bara en arm, med bara ett ben eller rent av helt utan ben. Man lär sig helt enkelt att samarbeta med hästen på andra sätt. Som ridlärare rider man ofta inte själv, men däremot lär man ut hästkunskap och ridning från marken. Det betyder att man antingen kan stå eller kanske sitta i en rullstol under tiden man håller i ridlektioner. Bara en sådan sak som att man har en funktionshinder kan sporra både barn, ungdomar och andra vuxna. Man kan faktiskt syssla med det man gillar även fast kroppen inte fungerar som hos alla andra.

Smärta som funktionshinder

Det finns en hel del olika funktionsnedsättningar och funktionshinder som man kan drabbas av. Vissa av dem uppkommer efter sjukdomar eller olyckor, andra är medfödda. Ett funktionshinder kan se ut i stort sett hur som helst. Ibland handlar det om att man inte kan gå som vanligt, andra gånger kan man vara amputerad eller liknande. Det många inte vet är att långvarig smärta också kan vara minst lika hämmande som många andra funktionshinder.

Olika smärttillstånd

Det finns en hel del olika smärttillstånd man kan drabbas av. En del är mer långvariga än andra. Man kan också ha mer eller mindre ont. Vissa smärtor kommer och går i vågor, andra gör bara ont när man anstränger sig och vissa gör ont hela tiden. En typ av smärta är artros. Man får främst ont när man anstränger den led artrosen sitter i. Om man lider av artros kan man läsa mer om det på https://www.artros.org för att man lättare ska kunna hantera sin smärta.

När smärtan blir handikappande

I vissa fall kan det hända att smärtan blir handikappande. Det kan vara så att man inte kan idrotta eller arbeta som man vill. Det kan också vara så att man inte kan göra det man vill i sin vardag. Man kanske har för ont för att man ska kunna gå och handla, man kanske inte kan köra bil på ett säkert sätt. Då kan man verkligen märka av att man har en smärta som är alltför stark.

Vilken hjälp kan man få?

När det gäller smärta som blir handikappande eller som räknas som en funktionsnedsättning finns det en del olika former av hjälp som man kan få. Ett exempel är att man får hjälp genom sjuktransport, med ett lättare arbete och man kanske också kan få olika former av ekonomisk ersättning istället för att arbeta. Det finns också olika former av kurser och annat man kan gå för att lära sig leva med sin smärta. Man kan också få hjälp genom assistans. Det kan antingen vara privata assistansbolag eller hemtjänst som hjälper till. Det kan både underlätta personlig hygien, matlagning och mycket annat. Om man absolut inte klarar sig hemma på grund av sin smärta kan det också vara en idé att titta på om man kan få hjälp genom ett särskilt boende.

Att ta smärtstillande

Om man har starka smärtor får man ofta smärtstillande utskrivet, som består av olika verksamma ämnen. En del av dem kan köpas receptfritt, andra kräver recept. Vissa ämnen klassas som narkotika och för dem krävs det en hel del aktsamhet. Som patient gäller det att man är noga med doseringen. Om man tar en överdos smärtstillande kan det vara riktigt farligt. Det kan vara klokt att kontakta Giftinformationscentralen om man råkar ta för mycket läkemedel, även om dosen inte är alltför hög.

Få hjälp i hemmet

Om man har en medfödd funktionsnedsättning, något funktionshinder eller om man drabbas av det genom en olycka eller sjukdom kan man behöva lite hjälp i vardagen. Det kan ofta vara jobbigt nog att drabbas. Att sköta hem och hushåll kan vara både fysiskt och psykiskt jobbigt när livet inte längre är som tidigare. Man kanske inte kan utföra alla sysslor rent fysiskt längre. Om man har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder finns det dock hjälp att få.

[IMAGE=dignBZfnOmgW.jpg]

Hjälp vid en flytt

[IMAGE=bgUpEcbUXudP.jpg]

Om man drabbas av en funktionsnedsättning eller liknande kanske man inte kan bo kvar i sin gamla bostad. Det kan finnas trappor, trösklar eller liknande som inte längre är så lätta att hantera. Att börja flyttpacka och städa är dock inte helt lätt. Då finns det företag som hjälper till. Många gånger kan anhöriga hjälpa till med packning, och sedan anlitas ett flyttföretag för att bära och transportera sakerna. När det sedan är dags att städa anlitas ett företag som flyttstädning varberg och de ser sedan till att den gamla bostaden blir ren. Om hyresvärd eller liknande skulle ha något att klaga på gör de om städningen kostnadsfritt.

Bidrag vid funktionsnedsättning

Om man har en funktionsnedsättning kan man ansöka om en del bidrag från Försäkringskassan och det kan underlätta en hel del ekonomiskt. Mediciner och andra hjälpmedel kan kosta en del. Måste man dessutom ha lite assistans i vardagen kan det också kosta. Om man inte har möjlighet att arbeta heltid, eller kanske inte kan arbeta alls blir situationen genast mer ansträngd. Att kanske gå från ett heltidsarbete till att bara få lite pengar i bidrag kan ofta vara mycket jobbigt både fysiskt och psykiskt.

Hjälp med vardagen

Det finns en hel del hjälp att få i vardagen oavsett om man har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Det kan handla om att man får hjälp med tvätt och städning, om hjälp med matlagning eller om att man får lite assistans på promenaden. Om man inte har möjlighet att sköta sin hygien själv kan man också få hjälp med det. Genom assistansen kan man få möjlighet att bo kvar hemma även om man har en lite kraftigare funktionsnedsättning. Det finns möjlighet att få mycket hjälp eller bara lite. Vissa kanske bara önskar få matportioner lämnade för att de helt enkelt inte orkar laga så mycket mat.

När hjälpen dras in

Då och då händer det att hjälp och assistans dras in. Det finns helt enkelt inte pengar eller så tycker man att en person inte har behov av all den beviljade assistansen. Det här kan medföra att den drabbade personen får överklaga till flera olika instanser och annat för att kunna få hjälp. Det här kan vara mycket ansträngande och svårt att göra själv.