Depression

Alla kan känna sig lite ledsna och trötta på livet ibland, och ibland kan det hända något som utlöser nedstämdhet och ledsamhet. Det är helt normalt att vara ledsen och i många fall rullar livet vidare och det går över. Om du känner dig ledsen och nedstämd och ingenting är roligt större delen av dagen, varje dag i mer än två veckors tid kan det faktiskt vara en depression som lurar och då är det dags att söka hjälp.

Det finns flera olika sätt att bota en depression på och det beror ofta på hur länge du har haft den, hur djup den är och vad som har utlöst den.

Tecken på depression

För att få diagnosen krävs att du har flera symptom på en och samma gång och att du har svårt att fungera på arbetet, i vardagen och socialt. Exempel på symtom:

 • Oro, nedstämdhet och ångest.
 • Ingen eller dålig aptit. Inget smakar gott, eller tröstätande.
 • Ingenting är roligt längre, inte ens det du brukade tycka om.
 • Svårt att sova eller sova onormalt mycket, vända på dygnet och inte orka gå upp ur sängen.
 • Brist på energi, en djup trötthet som kommer inifrån.
 • Du kan känna dig värdelös eller obetydlig.
 • Helt obefogade skuldkänslor som kan övergå i vanföreställningar.
 • Koncentrationssvårigheter.
 • Svårt att bedöma tid.
 • Självmordstankar, självskadebeteende och allmän livsleda.
 • Du kan dra dig undan från social samvaro och isolera dig, låta bli att svara i telefon eller öppna dörren.
 • Det kan kännas svårt att korsa tröskeln och gå ut.
 • Bristande hygien, du bryr dig inte längre om ditt yttre och duschar sällan.

Egentlig depression

Detta är den vanligaste formen av depression och den delas in i tre olika grader, lätt eller lindrig, medelsvår eller måttlig samt svår depression. Vid svår depression kan allvarliga självmordstankar finnas, det kan vara nästan omöjligt att kliva ur sängen och allting känns nattsvart. Går du med obehandlad depression länge ökar risken att den blir återkommande, recidiverande, så det är viktigt att få rätt hjälp så fort som möjligt.

Depressiva tillstånd

Det finna andra depressiva tillstånd än vanlig depression, och här hittar du utmattningsdepression, d.v.s den där berömda väggen som folk går in i. Bipolär sjukdom kan varva perioder av depression med perioder av maniska symptom där livet känns aktivt, upprymt och glatt. Dystymi är en lite mindre uttalad egentlig depression som funnits under minst två år då det har varit svårt att känna sig riktigt glad och livet upplevs allmänt motigt och jobbigt.