Icke medfödda funktionsvariationer

Beroende på vilken form av funktionsvariation du har varierar det förstås om det går att drabbas av den eller inte. Vissa former av funktionsvariationer går bara att födas med, däremot går det att drabbas av en uppsjö av andra. Nedan hittar du information om några funktionsvariationer som inte är medfödda.

Fysiska funktionsvariationer

Att drabbas av fysiska funktionsvariationer händer inte bara äldre. Även om risken att exempelvis drabbas av artros i ditt knä ökar med åldern. Vem som helst kan råka ut för en livsomvälvande olycka en helt vanlig dag på väg till jobbet.

Andra fysiska funktionsvariationer som kan drabba vem som helst är olika syn- eller hörselskador. Det drabbar inte bara den som är med om en olycka utan du kan drabbas på andra sätt också. Till exempel vittnar många lärare om att de drabbats av olika hörselskador genom sitt jobb. Experterna menar att det skulle kunna bero på att de under lång tid befunnit sig i påfrestande miljöer. Det samma gäller för dem som jobbat på bullriga fabriker eller liknande.

Det som är viktigt att komma ihåg är att det finns hjälp och stöd att få. Det gäller både om du har en medfödd funktionsvariation eller om du drabbas under livets gång. Det är verkligen inte fel att be om hjälp, snarare tvärtom.

Psykiska funktionsvariationer

En av vår tids största och mest spridda sjukdomar är utmattningsdepression, det är en sjukdom som kan drabba vem som helst oavsett ålder. Du måste inte leva en extremt stressad eller pressad livsstil för att drabbas utan det finns andra orsaker också. I vårt dagliga liv utsätts vi för tusentals intryck varje dag, samtidigt som vår hjärna är programmerad att hantera en bråkdel av den. Vi har ungefär samma hjärna som de som levde för ett sekel sedan, men utsätter den för helt andra påfrestningar.