Stöd och insatser

Varje människa är unik och så även de med intellektuella funktionsnedsättningar, därför varierar stödet beroende på personens behov och svårigheter. En intellektuellt funktionsnedsatt person utvecklas framåt hela livet och därför behövs också stödet och hjälpen utvärderas och omarbetas undan för undan i takt med att nya kunskaper förvärvas.

Svårt att se de egna behoven

Ofta har en intellektuellt funktionsnedsatt person svårt att se och förutspå sina egna behov. Här kan planering och struktur vara en viktig del av vardagen. Rutiner, rutiner och åter rutiner. Det ger trygghet och lugn. Stort ansvar läggs på de anhöriga för att hjälpa och avgöra vad som behövs hjälp med. Personen kan ha rätt enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, även kallad LSS, att få vissa insatser, men detta gäller oftast bara om personen inte kan få stödet någon annanstans ifrån. Även SoL, Socialtjänstlagen, kan hjälpa en person att få rätt sorts hjälp och stöd, och här kan det variera mycket. Det kan ges som bistånd och kan gälla kontaktpersoner och ledsagarservice och kanske även vissa hjälpmedel.

Vilka insatser kan det handla om?

LSS och SoL har några vanliga insatser som ofta ges till personer med intellektuella funktionsnedsättningar:

  • Daglig verksamhet ska ge personen en meningsfull arbetstid eller dag med uppgifter som utvecklar och stimulerar. Personliga önskemål tas i beaktande.
  • Bostäder med särskild service som gruppbostäder. Stöd, omsorg och service kan ges dygnet runt, ofta som egen lägenhet och med gemensamma sällskapsutrymmen.
  • Ledsagarservice är en person som följer med den behövande på olika saker och underlättar för den funktionsnedsatte att komma ut, göra saker och vara en del av samhället. Detta anpassas utifrån individens personliga behov.
  • Kontaktperson finns också som alternativ, eller boendestöd av något slag. Det är en person som hjälper till med sociala kontakter, med vardagen och med hjälp för att göra fritidsaktiviteter. Ett boendestöd kan även hjälpa för att få saker gjorda hemma. Allt individanpassas för att insatsen ska vara så verksam som möjligt. Flera olika insatser kan dessutom kombineras från olika instanser.