Tillgänglighet på webben

Idag är det inte bara allmänna och offentliga platser som måste vara tillgängliga. Även den digitala världen lever under ett tillgänglighetsdirektiv som främst myndigheter måste följa. Men alla sidor som idag skapas på webben måste på ett eller annat sätt anpassas för att även de med funktionsnedsättningar ska nå dem på samma sätt som de utan.

Vad innebär tillgänglighet på webben?

För att skapa tillgängliga sidor behöver man som webbutvecklare hålla reda på några grundläggande saker. Allt innehåll ska vara logiskt uppbyggt och text ha tillräckligt med kontrast mot bakgrunden. Gul text på vit bakgrund är ett exempel på dålig kontrast. Brödtexten ska vara indelad i underrubriker för att skärmläsare lättare ska förstå vad som händer i innehållet. Rubriker bör vara satta enligt huvudrubrik och olika rubriknivåer. Det bör också finnas kontaktuppgifter dit man kan vända sig om det finns problem med tillgängligheten. Här en sammanfattning av vad man kan tänka på:

  • Skapa en logisk struktur på dina sidor. Det ska vara lätt att navigera och kännas enkelt att förflytta sig mellan sidorna.
  • Sidorna ska gå att navigera mellan med hjälp av tangenter.
  • Det bör vara tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund.
  • Bilder bör ha en alternativ text som beskriver dem.
  • Innehåll bör ha rubriker och brödtext indelad med underrubriker. Att dela av innehåll med punktlistor är ett bra sätt att skapa luft i texten.
  • Länkar bör vara enkla att förstå. Man bör alltså kunna se var de leder någonstans.
  • Responsiva sidor gör att de alltid syns lika bra oavsett vilken skärmstorlek sidorna besöks med.

Tillgänglighet på arbetsplatsen

Även på arbetsplatsen är det förstås viktigt att tillgängligheten är maximal för den information som delas till de anställda. Om ett intranät inte är tillgängligt riskerar man att diskriminera vissa anställda som inte kan ta del av informationen som delas. Detta kan skapa stress och oro. Det finns många tjänster som jobbar med stresshantering på arbetsplatser. Ett exempel är onlinetjänsten Ljungsjöberg som arbetar direkt för arbetsgivare. Då är det viktigt att även denna information delas ut på ett sätt som är tillgängligt och följer det nya tillgänglighetsdirektivet som finns. Ett bra sätt att säkerställa att en arbetsplats erbjuder tillräcklig tillgänglighet på sina digitala tjänster, är att skapa en tillgänglighetsgrupp. I en sådan arbetsgrupp får gärna personer med funktionsnedsättningar själva vara aktiva och komma med förbättringsansvar om de så önskar. Oavsett vilken väg man tar är det bra om det finns ett öppet forum där förbättringsåtgärder hela tiden kan diskuteras.

Tillgängliga videor

Att använda videor på sina webbsidor kan vara bra ur tillgänglighetssynpunkt. Viktig är då att videoinnehållet är textat. Personer som har läs- och skrivsvårigheter kan föredra att se en video för att hämta in kunskap. Genom att erbjuda en textversion av videon, säkerställer man att de som inte kan se videon också nås av budskapet eller informationen. Även ljudsändningar bör textas och erbjudas dem som så önskar. Det kan vara en tidsödande uppgift att texta sådant material, men vartefter tekniken går framåt kommer allt fler automatiserade lösningar på marknaden.