ADHD

ADHD är en uppmärksamhetsstörning eller hyperaktivitet som har neurobiologisk grund och innebär att hjärnan bearbetar information och reglerar beteenden annorlunda. ADHD förekommer också ofta ihop med andra psykiatriska eller utvecklingsrelaterade tillstånd. ADD finns inom diagnosen ADHD och är ungefär samma sak men utan överaktiviteten.

ADHD finns hos 5 % av alla barn och 3 till 4 % av alla vuxna. Det är den vanligaste utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningen. Det är dubbelt så vanligt hos pojkar som hos flickor, men forskarna är inte säkra på om det beror på könen eller på uppmärksammandet av symptom. Flickor kan vara bättre på att dölja eller kompensera vissa svårigheter menar en del forskare. Diagnosen påvisar en stark ärftlighet, men än så länge har forskning inte kunnat avgöra en specifik gen som påverkar.

Att leva med ADHD

ADHD gör ofta att personen inte kan koncentrera sig på en sak så länge, har svårt att sitta stilla, vill att det händer något hela tiden, är rastlös, trummar med fingrar, skakar på benet eller ska ha många olika projekt igång samtidigt. Bristande tålamod, svårt att ta till sig instruktioner eller svårt att organisera aktiviteter och uppgifter är vanligt. Svårigheter att komma igång med något kan också vara ett tecken eftersom personen har så många tankar att han eller hon inte vet i vilken ände han eller hon ska börja. Att hoppa snabbt mellan olika samtalsämnen och göromål, helst innan det är riktigt färdigt är också typiskt beteende. Allt ska hända på en och samma gång.

Du kan läsa i Expressen om hur Isabella “Blondinbella” Löwengrip beskriver livet och mammarollen i kombination med att ha ADHD.

Behandling

För att underlätta för en person med ADHD kan ibland vissa läkemedel användas. Här är det vanligt att sätta in centralstimulerande läkemedel och det är tänkt att det ska öka uppmärksamhet och koncentration och minska impulsivitet och hyperaktivitet. De vanligaste är Concerta och Ritalin som innehåller metylfenidat. Metylfenidat påverkar hjärnans signalämnen noradrenalin och dopamin. Läsk och energidricka kan göra urinen sur, vilket kan öka kroppens utsöndring av metylfenidat och minska effekten av läkemedlet. Utöver medicinering kan även rutiner och scheman förenkla vardagen för den som har ADHD. Det hjälper personen att sortera ut vad som ska göras och när det ska göras. Tydliga instruktioner hjälper också till och stöd i skolan av specialpedagog och möjlighet till studiero i lugnare miljöer kan göra det enklare att koncentrera sig på det som ska göras.

Kan vara en styrka

Att ha ADHD kan vara en styrka. Det kan hjälpa personen att tänka utanför boxen, att bli en problemlösare. Det kan också ge en mycket starkare drivkraft när det gäller saker som intresserar personen, och ge ökad uthållighet inom just det området.