Autism

Autism är en funktionsnedsättning som är utvecklingsrelaterad, vilket innebär att det visar sig på olika sätt beroende på ålder, språknivå och även begåvning. De flesta som har autism är normalbegåvade och svårigheterna består främst i samspel och kommunikation med andra människor, behov av upprepade beteenden och extremt fasta rutiner samt specialintressen.

Symptom

Små barn tar små eller inga initiativ till samspel, delar inte känslor, härmar beteende mer sällan än andra barn, ber om saker eller benämner saker istället för att samtala. Social ensidighet är ett kännetecken, och vuxna personer med autism kan ha svårt att veta vad de ska prata om med andra, hur man bäst pratar och interagerar och de använder sig ofta av väl inövade strategier för att lyckas med detta.

När det gäller icke-verbal kommunikation som ögonkontakt, kroppsspråk, gester, minspel och liknande är en individ med autism oftast ganska fåordig. Det lilla barnet kanske inte använder någon ögonkontakt med andra, följer inte andras blickar eller pekningar, pekar inte själv på saker och ting och använder väldigt lite eller inga gester alls i kommunikationen. En vuxen har oftast lärt sig att kombinera gester, ögonkontakt och annat kroppsspråk till viss del med talet, men även där kan det vara avvikelser mot hur någon utan autism uttrycker sig.

Andra symptom kan vara repetitiva eller stereotypa beteenden som att rada upp eller lägga tillrätta föremål, vifta med händer eller fingrar på ett speciellt sätt, prata udda och kanske upprepa någon annans sista ord hela tiden. Det kan även vara att bli störd av förändringar och inte kunna ta att spontana eller oväntade saker händer, att något faller utanför rutinerna som en ledig dag eller att det är hål i strumpan, eller att ha bestämda ritualer kring vardagens göromål som inte får rubbas alls.

Ovanliga intressen, så kallade specialintressen kan uppta mycket tid. Detta kan vara enkla som svåra saker, som att bygga korthus i timmar eller titta på vatten som rinner i kranen, eller bläddra i samma bok om och om igen. Eller att lära sig allt om franska revolutionen eller allt om spindlar.

Autism kan medföra ovanliga reaktioner som förknippas med lukt, syn, hörsel eller känsel och dofter och föremål kan undersökas på ett något överdrivet sätt. Över- och underkänslighet för saker kan också visa sig, exempelvis för ljud, värme, kyla och smärta. Brist på empati och förståelse för andra kan förekomma då en del personer med autism ofta sätter sig själva och sin värld först.

Ofta andra diagnoser på samma gång

En person med autism har ofta även andra funktionsnedsättningar som medicinska sjukdomar och genetiska tillstånd som epilepsi eller fragilt X-syndrom, psykisk utvecklingsstörning, katatoni, ångest, depression, tvångssyndrom eller ADHD och språkstörningar är inte heller ovanligt. Alla olika begåvningsnivåer förekommer, och en del personer med autism pratar inte alls. Autism uppstår under de tidiga barnaåren, men kanske inte upptäcks förrän senare, beroende på vilka funktionsnedsättningar det medför.