Smärta som funktionshinder

Det finns en hel del olika funktionsnedsättningar och funktionshinder som man kan drabbas av. Vissa av dem uppkommer efter sjukdomar eller olyckor, andra är medfödda. Ett funktionshinder kan se ut i stort sett hur som helst. Ibland handlar det om att man inte kan gå som vanligt, andra gånger kan man vara amputerad eller liknande. Det många inte vet är att långvarig smärta också kan vara minst lika hämmande som många andra funktionshinder.

Olika smärttillstånd

Det finns en hel del olika smärttillstånd man kan drabbas av. En del är mer långvariga än andra. Man kan också ha mer eller mindre ont. Vissa smärtor kommer och går i vågor, andra gör bara ont när man anstränger sig och vissa gör ont hela tiden. En typ av smärta är artros. Man får främst ont när man anstränger den led artrosen sitter i. Om man lider av artros kan man läsa mer om det på https://www.artros.org för att man lättare ska kunna hantera sin smärta.

När smärtan blir handikappande

I vissa fall kan det hända att smärtan blir handikappande. Det kan vara så att man inte kan idrotta eller arbeta som man vill. Det kan också vara så att man inte kan göra det man vill i sin vardag. Man kanske har för ont för att man ska kunna gå och handla, man kanske inte kan köra bil på ett säkert sätt. Då kan man verkligen märka av att man har en smärta som är alltför stark.

Vilken hjälp kan man få?

När det gäller smärta som blir handikappande eller som räknas som en funktionsnedsättning finns det en del olika former av hjälp som man kan få. Ett exempel är att man får hjälp genom sjuktransport, med ett lättare arbete och man kanske också kan få olika former av ekonomisk ersättning istället för att arbeta. Det finns också olika former av kurser och annat man kan gå för att lära sig leva med sin smärta. Man kan också få hjälp genom assistans. Det kan antingen vara privata assistansbolag eller hemtjänst som hjälper till. Det kan både underlätta personlig hygien, matlagning och mycket annat. Om man absolut inte klarar sig hemma på grund av sin smärta kan det också vara en idé att titta på om man kan få hjälp genom ett särskilt boende.

Att ta smärtstillande

Om man har starka smärtor får man ofta smärtstillande utskrivet, som består av olika verksamma ämnen. En del av dem kan köpas receptfritt, andra kräver recept. Vissa ämnen klassas som narkotika och för dem krävs det en hel del aktsamhet. Som patient gäller det att man är noga med doseringen. Om man tar en överdos smärtstillande kan det vara riktigt farligt. Det kan vara klokt att kontakta Giftinformationscentralen om man råkar ta för mycket läkemedel, även om dosen inte är alltför hög.