SaaS-lösningar – ett jobb för dig med funktionshinder

Jobb och fritidsaktiviteter är viktigt för alla människor. Att vara funktionshindrad behöver inte innebära att du inte kan klara dig själv eller ha ett normalt arbete. Allt beror naturligtvis på vilken funktionsnedsättning du har. En fysisk nedsättning sätter självklart käppar i hjulen om du ska arbeta som hantverkare eller röra mycket på dig i jobbet. Men du kan även ha andra funktionsnedsättningar som inte direkt försvårar för dig yrkesmässigt. Att arbeta med SaaS-lösningar kan vara idealiskt för dig som kanske sitter i rullstol, har hörselnedsättning eller har en diagnos som dock inte är en funktionsnedsättning utan bara en bokstavskombination. SaaS-lösningar uppfinns framför datorn och betyder hållbar utveckling på dataspråk, med andra ord software as a service.

Hållbar utveckling för alla människor

Med hållbar utveckling menar man alla branscher. Och inom SaaS betyder det att du prenumererar på en datalösning snarare än att installera den på datorn. Detta är också bra för dig som utvecklar dessa lösningar men inte är kapabel att åka ut och installera på grund av en fysisk funktionsnedsättning. Många med funktionsnedsättningar är dock väldigt intelligenta så de lyckas utmana IT-branschen och skapa fantastiska möjligheter för framtiden, bland annat inom hållbar utveckling och SaaS med mera.

Allmänt om funktionsnedsättningar

Diskriminering av funktionsnedsatta

Funktionsnedsatta har samma rättigheter som andra människor. Tyvärr blir de ofta exkluderade i offentliga sammanhang. Vanligaste typen av diskriminering är otillgänglighet. Ibland behövs hjälp av juridisk expertis.

Advokathjälp för funktionsnedsatta

Den som har rörelsehinder och till exempel sitter i rullstol råkar ofta ut för trappor, steg, trösklar och tunga dörrar. Risken finns att lokaler blir omöjliga att ta sig in i på egen hand. Att anpassa lokaler för de med funktionshinder kostar i regel mycket pengar. Inte sällan är enda sättet att snabba på förändringen att inleda en rättslig process. Verksamheten kan också anlita en advokat offentlig upphandling och se till att få ett fördelaktigt kontrakt.

Hur visar sig diskrimineringen?

Ett problem är att diskriminering av funktionsnedsatta ofta sker omedvetet. Utan tillräcklig kunskap om behoven hos människor med funktionshinder är det lätt att diskriminera dem oavsiktligt. Ur ett lagligt perspektiv krävs dock ingen avsikt för att det ska räknas som diskriminering. Oavsett om det handlar om offentlig upphandling eller något annat juridiskt område, kan det vara klokt att låta en jurist utreda frågan. Sedan 1 januari 2015 anses otillgänglighet vara en grund för diskriminering. Det gäller inte enbart fysiska platser, utan även webbplatser bör göras tillgängliga så att de fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Allmänt om funktionsnedsättningar